حامد حسن زاده | نقاشیخط | شعر و ادبیات

شرکت فناوری اطلاعات کارنو

صفحه اصلي
شرکت فناوری اطلاعات کارنو
شرکت فناوری اطلاعات کارنو شرکت فناوری اطلاعات کارنو شرکت فناوری اطلاعات کارنو شنبه 29 دي 1397
 

رویدادها

 

نقاشیخط هنر مدرن

مبانی خط، نقاشی و نقاشیخط
 

خط و نقاشی هرکدام به صورت مجزا و تفکیک شده از بنیادی‌ترین هنرهاست و از فطرت پاک انسانی و ناخودآگاه انسان سرچشمه می‌گیرد و به بیرون می‌تراود. [بیشتر]

تایپوگرافی و طراحی حروف
 

تایپوگرافی «زبان بصری»است؛ هنر نوشتن کلمه یا جملات بسیار کوتاه با شکل وُ سبکی ویژه که «بار» تصویری و «نمایشی» بالایی دارد و «هویت»چیزی را می رساند. [بیشتر]

خط نقاشی، نقاشیخط و کالیگرافی
 

کالیگرافی یا نقاشیخط (به معنی ” نوشتن زیبا ” در یونانی) هنر نقاشی تزئینی است . کالیگرافی یا نقاشیخط (به انگلیسی calligraphy) با سابقه ای در حدود هزاران سال و فرهنگ های بی شماری اجین شده است. [بیشتر]

نقاشیخط مدرن، جایگاه و دورنما 
 

بی شک در هم آمیختگی هنر نقاشی و خطاطی می تواند زیرساخت مناسبی برای کشف و توسعه فضاهای بدیعی در عرصه هنرهای تصویری به منظور خلق و ارائه مفاهیم پیچیده و غنی باشد. [بیشتر]

 

شرکت فناوری اطلاعات کارنو